Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli będziemy prowadzić niekończącą się wojnę z przeszłością, przyszłość stanie się jej ofiarą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
3303 52e1 420
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viabadblood badblood
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła. 
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viabadblood badblood
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viabadblood badblood
8273 7e39 420
Reposted fromerial erial vialittlefool littlefool
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
6033 5dbc 420
Reposted fromjolkens jolkens viarawwwr rawwwr
7308 8487 420

rai-r:

@sydneyjensennn/instagram

Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
7364 c4d5 420
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viapure-bliss pure-bliss
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
2003 555f 420
Reposted fromnataliablus nataliablus viapure-bliss pure-bliss
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool viapure-bliss pure-bliss
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialittlefool littlefool
7348 30d7 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapure-bliss pure-bliss
Reposted from1985 1985 viaSkydelan Skydelan

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl