Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nigdy z Ciebie nie zrezygnuje.
— Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky viaSkydelan Skydelan
5677 829f
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
1272 39d3 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSkydelan Skydelan
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viagdziejestola gdziejestola
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viagdziejestola gdziejestola
5973 0a42 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
8664 8f1a 420
Reposted fromowca owca viaSkydelan Skydelan
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
Reposted frommisanthropy misanthropy viagdziejestola gdziejestola
5750 89eb 420
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaalmostlover almostlover
5953 908b 420
Reposted fromDennkost Dennkost viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
Reposted fromgifz gifz viagdziejestola gdziejestola
9849 0081 420
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted frombluuu bluuu
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viamagchuck magchuck
8593 d31f 420
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viamagchuck magchuck
7840 fe5d 420
Reposted fromGIFer GIFer viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl